Beslut klubbat i riksdagen

Riksdagen har nu klubbat förändring i förmånsbeskattning  start 1 juli 2021. Förändringen som har diskuterats de senaste månaderna är nu verklighet. Förändringen gäller alla nyregistrerade bilar medan de bilar som finns idag på i drift inte påverkas.

Den stora förändringen är att lyxbilstillägget försvinner för alla nyregistrerade bilar medan den nya beräkningsmodellen utgår från basbelopp. Efter justeringen av förmånsvärdet kommer beräkningsformeln att se ut som nedan.

Schablonen utgörs av summan av:

  • en prisbasbeloppsdel – 29 % av prisbasbelopp
  • ett ränterelaterat belopp – 13 % av bilens pris enligt skatteverkets prislista
  • ett prisrelaterat belopp – 70 % av statslåneräntan + 1 % av bilens pris enlig skatteverkets prislista

Vinnarna i denna förändring är personer som väljer en bil till ett värde av 650 000 kr eller över 13 basbelopp eftersom dessa får ett lägre förmånsvärde än idag. De stora förlorarna däremot är förare som köper bilar under 7,5 basbelopp. En bil med ett värde av 350 000 kr får en höjning av förmånsvärdet med från 47 025 kr till 64 525 kr i förmånsvärde. Kostnaden för förmånstagaren ökar med ca 700 kr i skatt.

Mellan 7,5 basbelopp och 13 basbelopp blir höjningen lägre ju dyrare bilen blir, se tabellen.

Tjänstebilsfakta håller ett webinar 4 juni kl 10.30 där vi berättar hur detta påverkar dig. Anmäl dig på Ynnor.se