Bemöter kritik mot WLTP-verktyg

För att kunna jämföra nya bilars koldioxidutsläpp från den nya mätmetoden WLTP med gamla NEDC-utsläpp används ett kalkylverktyg som kallas Co2mpas. Verktyget har fått kritik från bland annat Storbritannien för att de omräknade värdena blir för höga.

Transportstyrelsens expert Per Öhlund, som kommer till heldagsseminariet Klimatsmart Vagnpark den 29 maj, förklarar hur godkännandeprocessen går till och bemöter kritiken mot Co2mpas.

Hur går typgodkännandet av en ny bil till?
PÖ: En tillverkare som vill typgodkänna en ny bilmodell kan skicka ansökan till valfri typgodkännandemyndighet inom EU. En ny bilmodell som är typgodkänd i ett EU-land kan sedan säljas i hela EU. I Sverige är det Transportstyrelsen som är typgodkännandemyndighet.

Görs WLTP-tester centralt under överinseende av Transportstyrelsen och motsvarande myndigheter i andra länder?
PÖ: Tester utförs av godkännandemyndigheten eller av en teknisk tjänst, som är ackrediterad för det aktuella regelverket, som utför tester för myndighetens räkning. Transportstyrelsen har utsett flera tekniska tjänster för att testa lätta fordons utsläpp.

Kan tillverkaren själv typgodkänna en bil?
PÖ: Tillverkaren utför inte själv sina tester. Däremot finns i regelverket en möjlighet att utföra test i tillverkarens labb under överseende av godkännandemyndigheten. Detta är inte något nytt utan gällde tidigare med NEDC också.

Co2mpas är det verktyg som används för att räkna om koldioxidutsläpp från WLTP till NEDC korr. Ligger det något i kritiken från bland annat Storbritannien att Co2mpas ger NEDC korr-siffror som är för höga?
PÖ: Jag har varit med i hela processen när Co2mpas utvecklades och jag har stort förtroende för att de resultat som verktyget levererar är ”tillräckligt” noggranna. Storbritannien var inte med i arbetsgruppen och jag vet inte vad de stöder sina uttalanden på och kan därför inte uttala mig om deras kritik mot Co2mpas.

Är de beräknade värdena enligt Co2mpas med sanningen överensstämmande?
PÖ: Co2mpas kommer inte att bli hundraprocent överensstämmande med verkligheten. Det handlar om simulering av fordon som inte finns i verkligheten så någon sanning finns inte. Fordon kommer att utvecklas och designas för WLTP så det går bara att gissa vad NEDC enligt det gamla regelverket hade gett för resultat.

Hur bra är Co2mpas?
PÖ: Det kan aldrig vara hundraprocentigt kopplat till verkliga tester. Det har alla i arbetsgruppen hela tiden varit medvetna om. Men min uppfattning är att Co2mpas ger tillräckligt bra resultat. Jag är helt övertygad att om WLTP aldrig funnits hade kryphålen i regelverket för NEDC tagits bort, vilket också gör att det i princip är omöjligt att spekulera i om Co2mpas ger rätt resultat eller inte.

Finns det något alternativt sätt att mäta och beräkna nya bilars utsläppsvärden?
PÖ: Regelverket ger tillverkaren möjlighet att testa fordon istället för att beräkna NEDC-värden, under vissa kriterier. Vid ett sådant NEDC-test kommer det inte vara möjligt för tillverkaren att använda alla de kryphål i det gamla regelverket som använts tidigare. Det leder till att NEDC-värdena inte är jämförbara med gamla tester och att Co2mpas värden också kan ge högre värden.

Läs mer och anmäl dig till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart Vagnpark i Stockholm den 29 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera