Basta!

Grundläggande fel i skattepolitiken och efter åratal och uppsjö av miljölobby fabricerade utredningar som har blivit den avgångne regeringens politik för företagets bilar. Även om MP och Per Bolund har lämnat regeringen så slår politiken stenhårt mot alla som kör i tjänsten.

Det rör sig om ca 200 000 förare - där ca 130 000 har tjänstebil och kör mer än 600 mil i tjänsten, och 70 000 förare (med samma körsträcka) ställer sin egen bil till arbetsgivarens förfogande - som erhåller 18,50 kr per mil som en lagstiftad schablon. Ersätts ett högre belopp är den överskjutande delen skattepliktig. De 18.50 kr skall täcka värdeminskning, drivmedel, däck, service, reparationskostnader för den körda milen som uppkommer pga. körning i tjänsten. Förare drabbas av ständiga höjningar av bilkostnader. Senast i raden är höjningen av andel av biobränsle i bensin och diesel vilket ledde till att dieselpriset nu är över 20 kr per liter! Beloppet 18.50 kr är fattat av riksdagen 2007. Samma år som Mona Sahlin efterträder Göran Persson som ordförande i Socialdemokraterna och Steve Jobs presenterar första Iphone och bensinpriset var 11,65 kr och Dieseln 10,88 kr.

För tjänstebilsförarna som tillämpar huvudregeln där allt drivmedel betalas av föraren är ersättningsnivån för diesel 6,50 kr per mil och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel. Självklart om man har tjänstebil eller egen bil i tjänsten så blir resultatet att ersättningsnivåerna inte räcker och måste använda fram skattade pengar att täcka drivmedel i tjänst

Det har hänt mycket sedan dess men avdragen för körning i tjänst består.

Hur hamnade vi här? Detta är politiska styrningar och på toppen av dessa även moms.

Internationellt är dessa skattefria ersättningar eller avdrag med 0,6l förbrukning.

LandSkattefri milersättningDieselprisKvar att täcka BilkostnadenOmräknat I SEK
Sverige18,5020,026,496,49 kr
Danmark35,1012,3927,6740,39 kr
Finland4,301,393,4738,17 kr
Norge35,0015,6725,6027,90 kr

Även Skatteverket har reagerat på faktum och har i en PM (Dnr 8-789874) i mars 2020 krävt ändringar bla:

  • Uppräkning av drivmedelsförmån tas 120 % tas bort
  • Ändring i nedsättning av omfattande tjänstekörning
  • Slopa uppräkning av drivmedel
  • Beskattning av laddning hos arbetsgivare
  • Nedsättning av förmånsvärde - Lätt lastbil

Återigen ser jag med en hjärnkirurgs skicklighet hur politikerna undvikit att ta i dessa självklara och underlättande ändringar. Varför?  Det har jäst en ilska en längre tid bland förare som kör i tjänsten. Det är nu politikerna måste ta frågan till riksdagens bord och skapa ordning i ersättningsfrågan och inte tro på miljölobbyisternas fabricerade utredningar. Många inkl. jag själv har blivit ombädda av departementen i att ge synpunkter på deras förslag/remisser. Vi har på egen bekostnad gett departementen väl genomarbetade remissvar på deras remisser till riksdagen men politikerna har inte läst eller än värre viljan att förstå vad som är skrivit i remissvar.

Lyssna nu på experterna - Höj de skattefria milersättningsnivåerna.

Basta!

Milersättnings upproret

Ronny Svensson