Basbeloppet höjs med 1 000 kr

Prisbasbeloppet för 2019 har beräknats till 46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1000 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2018. Prisbasbeloppet, eller bara ”basbeloppet”, används bland annat vid beräkning av värdet av bilförmån.

Höjningen av basbeloppet betyder att både värdet av bilförmån, gränsen för så kallat lyxbilstillägg och golvet för mer än sex år gamla förmånsbilar höjs. Förmånsvärdet höjs med ca 300 kr per år och gränsen för lyxbilstillägget för förmånsbilar som kostar mer än 7,5 basbelopp höjs från dagens 341 250 kr till 348 750 nästa år. Golvet för förmånsgrundande värde för sex år gamla förmånsbilar höjs från 182 000 kr till 186 000 kr.
Det är SCB som på uppdrag av regeringen beräknar prisbasbeloppet, med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.
Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 har beräknats till 47 400 kronor, vilket är en höjning med 900 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2018. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng.
Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen innan det börjar gälla den 1 januari 2019.

Gå till förmånsvärdeskalkyl

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera