Författare: Cia

Arbetsresor med bil

De flesta måste ha minst fem km till arbetet och göra en tidsvinst på två timmar per dag för att...


Laddplatser på kommunal mark

Kommuner har möjlighet att inrätta laddplatser på sin egen mark med stöd i trafikförordningen (1998:1276). För att besluta om en...