Författare: Cia


Miljöbilsras bland förmånsbilarna 2012

Förmånsbilsmarknaden ökade 2012 med 3,3 procent. Däremot minskade andelen miljöbilar av dessa från 25 procent 2011 till 20 procent 2012. Det visar färska siffror från tjänstebilsförlaget Ynnor och Statistiska Centralbyrån (SCB).


Fordonsansvarig får skärpt straff i Hovrätten

Den tidigare fordonsansvarige på NCC i Uppsala som i Tingsrätten dömdes till 2 år och 3 månaders fängelse för grov trolöshet mot huvudman, har nu fått sitt straff skärpt till 2 år och 6 månader i Hovrätten.


Tjänstebilar subventioneras med över 70 procent

Det är för billigt att ha tjänstebil. Och ju dyrare bil, desto mer är förmånen värd.

– Det är uppenbart att ordet förmånsbil är väldigt lämpligt. Tjänstebilen är förmånlig för förarna och det är arbetsgivarna som får betala, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilskonsulten Ynnor.


Så funkar supermiljöbilspremien

Premien omfattar nyregistrerade personbilar med mycket låga koldioxidutsläpp, max 50 gram per km vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret. I praktiken handlar det i dagsläget om laddhybrider och elbilar.


Bilars klimatpåverkan fortsätter minska

Biltrafikens utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid, minskar och är nu 13 procent lägre än 1990 trots att personbilstrafiken har ökat med 13 procent. Minskningen beror på mer effektiva motorer, fler dieselbilar och ökad andel förnybar energi.


Förmån del av år ger fullt förmånsvärde

En person har påförts bilförmån för helt år. Firmabilen har använts privat endast under perioderna januari – mars samt december aktuellt år. Totalt fyra månader, varför personen menar att förmån av fri bil endast ska utgå för dessa månader.