Författare: Cia

Arbetsresor med bil

De flesta måste ha minst fem km till arbetet och göra en tidsvinst på två timmar per dag för att...


Laddplatser på kommunal mark

Kommuner har möjlighet att inrätta laddplatser på sin egen mark med stöd i trafikförordningen (1998:1276). För att besluta om en...

Utökat program på Stora Tjänstebilsdagen

Elbilsexperten Erik Naessén och Svante Axelsson, projektledare för Fossilfritt Sverige, är två nytillkomna föreläsare på Stora Tjänstebilsdagen, som Ynnor arrangerar...