Att kontrollera krocksäkerhet – viktigt även vid inköp av nya bilar

TT Nyhetsbyrån rapporterar om en ny rapport från Folksam som visar att 23 bilmodeller som säljs i Sverige inte når upp till fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester. Detta innebär en ökad risk för allvarliga skador eller dödsfall vid en olycka.

Trafiksäkerhetsforskaren Anders Ydenius på Folksam menar att det är förvånande att så många nya bilar saknar den högsta säkerhetsnivån. Han påpekar att risken för att dö eller bli allvarligt skadad ökar med 20% i en bil med fyra stjärnor jämfört med en bil med fem.

Ydenius uppmanar bilköpare att prioritera krocksäkerhet när de väljer en ny bil. Han rekommenderar att man kontrollerar Euro NCAP:s tester och väljer en bil med fem stjärnor.

Bland de bilar som saknar fem stjärnor i krocktesterna finns modeller från både europeiska, amerikanska och asiatiska tillverkare. Ydenius menar att det inte är nödvändigt att paniksälja sin bil om den har fyra stjärnor, men att man bör överväga att byta ut den om den har färre än så.

Följande tips kan vara till hjälp för bilköpare:

  • Prioritera krocksäkerhet när du väljer en ny bil.
  • Kontrollera Euro NCAP:s tester för att se hur säker en viss bilmodell är.
  • Välj en bil med fem stjärnor om du vill ha den högsta säkerhetsnivån.
  • Om du har en bil med färre än fem stjärnor, kan du överväga att byta ut den mot en säkrare modell.

Genom att prioritera krocksäkerhet kan vi alla bidra till en säkrare trafikmiljö.

Källa: TT Nyhetsbyrån