Återremittering av förslag till bonusåterbetalning

Förslaget till återbetalningar av för erhållen bonus upptill fem år vid export av bonus bil, kommer enligt Ynnors källor på regeringskansliet, att strykas genom sk återremittering av förslaget. Den tveksamt genomarbetade förslaget byggde på att bonus skulle återbetalas av 1:A ägaren om bilen blev föremål för export. Resultatet av återremitteringen blir att eventuella återbetalningar skjuts på framtiden. Tjänstebilsfakta konstaterar att det har varit ett intensivt remiss- och lobbyarbete för att få bort förlaget. Och det har lyckats.