Är kapacitetsbrist i elnätet ett hot mot laddbilar?

En fördel med bilar är att de står stilla 95 procent av tiden och för det mesta nattetid, när det finns tid att ladda och elnätet inte är lika belastat som under dygnets vakna timmar. En nackdel är att även om kapaciteten i det svenska elnätet byggs ut, skulle inte alla elbilar kunna ladda samtidigt.

Sveriges idag ungefär fem miljoner personbilar körs i snitt drygt 1 200 mil per år. Om alla vore elbilar med en energiförbrukning på två kWh per mil, ger det 12,2 TWh per år.
Den svenska elproduktionen är större än konsumtionen. 2017 var nettoexporten 19 TWh.
Elen kommer att räcka även till elbilarna. Däremot har det svenska elnätet inte byggts ut i samma takt som varken produktionen eller konsumtionen ökat. Bland annat beror det på att i norra Sverige produceras mer elektricitet än det konsumeras, medan förhållandet generellt sett kan sägas vara det motsatta i den södra landsändan. Det betyder att det på vissa ställen börjar bli så kallad kapacitetsbrist. Det vill säga att vi vill konsumera mer el än vad elnätet klarar av.
Exempelvis har elnätsbolaget Ellevio gått ut och larmat om akut elbrist i Stockholm redan 2021. Då kommer stamnätet inte att kunna leverera den maxeffekt som krävs när stockholmarna använder mest som el. Denna kapacitetsbrist hotar utbygganden av stora infrastrukturprojekt som tunnelbanan, bostäder och vägar.
Många befolkningstäta delar av landet hotas av kapacitetsbrist i elnätet. Främst Stockholm och övriga Mälardalsregionen, Uppsala, Gotland, Göteborg och delar av Skåne, bland annat Malmö.
Tidigast 2027 kommer skandalomsusade Svenska Kraftnät att ha byggt ut stamnätet så att det kan leverera önskad effekt i exempelvis Stockholmsregionen.
Så hur påverkar kapacitetsbristen utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar?
Än så länge är det inga problem när det handlar om enskilda normal- och så kallade semisnabbladdare. Värre blir det när det handlar om sådana anläggningar som Teslas Supercharger, parkeringsgarage eller bilhandlare som vill säkra laddning av såväl de egna som kundernas elbilar.
En fördel med bilar är att de står stilla 95 procent av tiden och för det mesta nattetid, när det finns tid att ladda och elnätet inte är lika belastat som under dygnets vakna timmar.
En nackdel är att även om kapaciteten i det svenska elnätet byggs ut, skulle inte alla elbilar kunna ladda samtidigt. För att inte elnätet ska överbelastas krävs smarta elnät, där man integrerar alternativ elproduktion som sol- och vindkraftsel, bättre fördelar tillgången på el och involverar kunden på elmarknaden.
Såna är på gång, men Svenska Kraftnät måste ändå se till att flaskhalsarna i stamnätet byggs bort, så att det blir möjligt att elektrifiera vagnparken i hela landet.

Detta är en förkortad version av en artikel i senaste numret av nyhetsbrevet Tjänstebilsfakta, som betalande prenumeranter kan läsa här i sin helhet (kräver inloggning)

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera