Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

I propositionen föreslås att det ska bli förbjudet att använda ett fordon med obetalda felparkeringsavgifter och att en polisman eller en bilinspektör ska ta hand om fordonets registreringsskyltar om användningsförbudet överträds. Vidare föreslås vissa mindre ändringar som rör rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Ta del av propositionen på regeringen.se