Antalet narkotikarelaterade trafikbrott ökar

2018 omkom 75 personer i alkohol- eller narkotikarelaterade trafikolyckor. Såväl antalet nykterhetskontroller som och rattfyllor minskar kraftigt, medan de narkotikarelaterade trafikbrotten ökar.
- För trafiksäkerhetens skull är det viktigt att det finns en reell upptäcktsrisk. Därför måste antalet nykterhetskontroller hållas på en hög nivå, säger Carl Zeidlitz, Riksförbundet M Sverige, för detta Motormännen.
2018 omkom 324 personer i trafiken, jämfört med 252 under 2017. Nästan en fjärdedel av dödsolyckorna berodde på rattfylleri. Av de omkomna i rattfylleriolyckor 2018 dödades 44 människor i olyckor som endast var alkoholrelaterade, 22 i olyckor där endast andra droger var inblandade och 9 där både alkohol och droger fanns med i bilden.
Samtidigt gjorde polisen 2018 mindre än 1,1 miljoner utandningsprov, vilket är en minskning med nästan 60 procent jämfört med 2009, då mer än 2,7 miljoner prov gjordes. Under samma period har antalet anmälda alkoholrelaterade rattfylleribrott minskat med 35 procent, från 17 847 anmälda brott 2009 till 11 626 anmälningar 2018. Samtidigt har de narkotikarelaterade rattfylleribrotten ökat med 18 procent och var 2018 fler än de alkoholrelaterade rattfyllorna, 14 301 stycken.