Antalet Elbilsregistreringar ökar på en minskande marknad

Fordonsanalys företaget Vrooms senaste statistik visar att elbilsregistreringarna ökade med 4,1% jämfört mad 2021. Dock visar statistiken också att antalet nybilsregistreringar hittills i år är 12,1% lägre än motsvarande period förra året. Totalt utgjorde laddbara bilar nästan 47% av av det totala antalet registrerade bilar i augusti.Ser man på siffrorna hittills i år utgör laddbilar dryga 50% av alla nyregistreringar. I augusti är det också fler elbilar än laddhybrider som registrerats.