Ännu inget besked från Regeringen om nya bonusregler.

Enligt uppgift skulle regeringen få besked från EU om huruvida de godkänner att fortsatta bonusar inte räknas som otillåtet stats stöd. I promemorian var det bara stöd till gasbilar som skulle räknas in som stöd. Vilket skulle innebära att bonus till gasbilar som leasas troligen inte skulle få någon bonus alls, som vi diskuterat i tidigare artiklar.

Regeringskansliet är medvetna om att tidsaspekten är olyckligt kort från ett beslut till införande. Regeringen funderar på att bara göra det som ett regeringsbeslut via en ändring i gällande förordning.

Men allt detta är helt avhängigt av vad EU säger i frågan, det kan vara så att förslaget skrotas helt och då får vi ingen förändring tidigast till årsskiftet.