Annonspriser

Företagsinformation - motsvarar en 1/2-sida

Alla generalagenter av personbilar syns i personbilskapitlet. Finans-, leasing- och hanteringsbolag av dominerande art för branschen syns i respektive kapitel. Som övrig leverantör i ovan nämnda kapitel eller andra kapitel får du en halvsida med företagsinformation när du annonserar

Logo - 7 000 Sek

Förstärk din företagsinformation i Tjänstebilsguiden med logo, den syns även i företagsinformationen under Leverantörsregistret

Uppslag - 48 0000 Sek

Annonsen är ett uppslag (två helsidor) och sedan får ni även företagsinformation.

Företagsuppslag - 42 000 Sek

Annonsen är en helsida + halvsida, basfaktarutan tillkommer också så det ser ut som ett uppslag. Här får ni själv välja hur ni vill placera era annonser. Ex helsida vänster, basfakta överst på höger och annons halvsida underst.

Helsida - 32 000 Sek

Helsida samt företagsinformation. Företagsinformationen placeras i största möjliga mån på samma uppslag som helsidan, eller enligt ert önskemål.

Halvsida - 29 000 Sek

Halvsidan samt företagsinformation placeras i största möjliga mån på samma sida.

Sista sidan - 65 000 Sek

Helsida på sista sidan samt företagsinformation som placeras i det kapitel som ni verkar inom.

Första uppslaget - 60 000 Sek

Två helsidor på första uppslaget samt företagsinformation som placeras i det kapitel som ni verkar inom.

Sista uppslaget - 60 000 Sek

Två helsidor på sista uppslaget samt företagsinformation som placeras i det kapitel som ni verkar inom.

Alla priserna är inklusive reklamskatt. Moms tillkommer.

För annonsbokning kontakta:

Charlotte Blomfeldt
E-post: charlotte@media-support.se
Telefon: 042-12 43 00
Mobil: 0703 58 88 86