Ändring i reglerna för klimatbonusen

Bonus-malus-systemet har gett stor effekt och Sverige leder nu nybilsregistreringen för elbilar i EU. För att göra systemet mer träffsäkert beslutar idag regeringen om flera ändringar i den delen av regelverket som omfattar klimatbonusbilar, bl.a. skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus, ta bort hindren för företag att ta del av hela bonusen samt att ett tak som innebär att bonus inte ges för bilar med nypris över 700 000 kronor.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att:

· bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks

· gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km

· det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre

· gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse

· en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ändringarna som ska träda i kraft 1 januari 2023 innebär att:

· bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks

· bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks

· gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

Tyvärr finns det inga svar på många praktiska frågor som hur skall maxbeloppet på 700 000kr är det faktura eller någon lista? Det finns också en otydlighet avseende juridisk försäljning som skyndsamt måste klargöras. I intervjun till sr så talar Miljöminister Annika Strandhäll som om det avser fysiks personer. Detta kommer att klargöras när beslutsunderlaget blir offentligt

Vad vi vet

Den som väntar på leverans av en ny elbil som kostar över 700 000 kronor kan därmed gå miste om hela bonusbeloppet på 70 000 kronor om bilen levereras den 12 juli och där efter medan de som får leverans innan den 12:e juli kommer att få även om bilen är beställd samma dag.