Anders Hedin Invest AB har slutit avtal om att bli importör av Ford på den svenska marknaden

Ford Werke GmbH, Ford Motor Company, Ltd och Anders Hedin Invest AB har ingått avtal där Anders Hedin Invest AB utses till importör av Fords produkter och tjänster i Sverige. I tillägg till detta, har parterna signerat ett MoU avseende ett planerat övertag av Fords nationella försäljningsbolag i Sverige. Planerat datum för övertag är den 1 augusti 2020, efter godkännande av berörda myndigheter.

Bilbranschen står inför en mängd trender och utvecklingar som i slutändan kommer ha en påverkan för hur man köper och använder bilar. Detta ställer krav på fordonsdistributörerna att ställa om sitt tankesätt över deras värde för kunden och omstrukturera befintlig affärsmodell.

För att hitta rätt väg genom denna förändring och utveckling, söker fordonsdistributörerna ständigt ny kunskap och kompletterande kompetens. Anders Hedin Invest ligger i framkant avseende teknologi inom branschen och kommer på ett positivt sätt bidra till Fords framgång i Sverige.

- Vi började sälja Ford 2016 och har sedan dess sett en stadig tillväxt av märket inom vår koncern. Vi investerar kontinuerligt i Ford och ser en stor potential för märket på den svenska marknaden. Introduktionen av elbilar inom den närmaste framtiden och transportfordon kommer tillsammans med det väletablerade och professionella återförsäljarnätverket öka Fords närvaro på den svenska marknaden, säger Anders Hedin, ägare och VD Hedin Automotive AB.