Ambitiösa klimatmål är bra för ekonomin

För att kunna nå de klimatpolitiska målen i transportsektorn krävs en omedelbar omställning av svensk fordonsflotta mot mer elektricitet och en ökning av inblandningen av biodrivmedel.

Det är en av slutsatserna av projektet 20-Fifty, eller ”Makroekonomiska effekter av en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i Sverige”, som studerar olika scenarier för det svenska transportsystemet fram till och med 2050.
- De viktigaste slutsatserna i projektet är att det går att nå de ambitiösa svenska klimatmålen och att effekterna blir positiva för svensk ekonomi, säger Ann-Charlotte Mellquist, projektledare vid RISE Viktoria.
För varje scenario har man analyserat kostnader och nyttor för såväl samhället i stort som för enskilda fordonsägare. Slutsatsen är att jämfört med att enbart följa EU:s beslutade lagstiftning angående koldioxidutsläpp i transportsektorn, ger Sveriges 2030-mål positiva ekonomiska effekter.
En variabel i de olika scenarierna är andelen inblandning av biobränslen i de fossila bränslena. Sedan har man tittat på hur stor andel laddbilar som krävs för att nå riksdagens uppsatta mål att minska koldioxidutsläppen från inhemska transporter med 70 procent till år 2030. Däremot har man inte tagit med effekter av sådana tekniska lösningar som inte används i större skala idag, som vätgasbilar och elvägar.
20-Fifty är en del av projektet ”Effekter av en fossilfri fordonsflotta i Sverige” som finansieras av Energimyndigheten och drivs av RISE Viktoria i samarbete med Cambridge Econometrics och Fores.
Projektledaren Ann-Charlotte Mellquist, talade på Stora Tjänstebilsdagen 2017 under rubriken ”Hur blir laddbilar attraktiva som förmånsbilar?”.

Läs mer och anmäl dig till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart Vagnpark i Stockholm den 29 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera