ALD plus LeasePlan lika med sant.

Nu verkar det vara helt klart ALD Automotive har genomfört förvärvet av 100% av LeasePlan, från ett konsortium lett av TDR Capital.

Detta förvärv innebär att den nya gruppen har en sammanlagd fordonspark om 3,3 miljoner fordon globalt.  De kombinerade enheterna hoppas att de tillsammans kan dra nytta av stordriftsfördelar och ökad kapacitet.

Som en följd av förvärvet kommer ALD Automotive och LeasePlan i Sverige nu att påbörja processen att fusionera till ett företag, vilket är föremål för myndighetsgodkännande.

Frank Alofs, tidigare VD för ALD Automotive i Sverige har utsetts till Country Managing Director för Sverige. Denna förändring träder i kraft med omedelbar verkan.

Marcio Hociko, VD för LeasePlan i Sverige, kommer att gå vidare med ett uppdrag utanför företaget.