Åk inte till Danmark i en gammal dieselbil.

Från och med 1 oktober 2023 är det inte längre tillåtet att köra in i miljözonerna i Köpenhamn, Fredriksberg, Odense, Århus och Ålborg med personbilar som inte har partikelfilter eller är minimum uppfyller Euro 5 normen.

Partikelfilter började komma på dieselbilar kring millennieskiftet men finns som krav i utsläppskravet Euro 5 som infördes 2009. Har man en bil som är inregistrerad  2009-2011 så kan det vara idé att kolla så att man har partikel filter eftersom bilen kan vara tillverkad åren innan kravet slog igenom.

Har du en personbil som är registrerad före 1 januari 2011 och har partikel filter så måste du för att undvika böter registrera bilen på miljözoners hemsida  https://mz.miljoezoner.dk/en/create/step1  Registreringen måste ske senast samma dag som du tänkt köra igenom zonen och en registrering gäller i fem år. Skulle du ha en norsk bil så behöver du inte registrera bilen då danska myndigheter har tillgång till norska fordonsregistret direkt. Motsvarande gäller för lätta lastbilar men där måste lätta lastbilar registrerade för 1 september 2016 registreras på motsvarande sätt för att undvika böter.

Skulle man köra in i zonen med fel bil så fångas man upp av kameror som läser av regskylten och stämmer av den mot ägaruppgifterna på bilregistret i Sverige. Böterna är 1 500 danska kronor.

Det kan snabbt bli stora summor, i ett fall som refererats i tidningarna så fick en kvinna böter två gånger 1 500 danska kronor eftersom hon körde tillbaka genom zonen på hemvägen det blev nästan 4 800 kr i böter som damp ner i brevlådan.

För tunga lastbilar är motsvarande böter 12 500 danska kronor.

Är man ute på resa med en gammal bil så finns det speciella transit leder som man kan köra igenom zonen utan att få böter. Dessa hittar man på www.miljoezoner.dk