61 Sökresultat

För termen "miljözon".


Nu blir det miljözon på Hornsgatan

På måndagskvällen beslutade stadsfullmäktige i Stockholm att införa miljözon 2 på Hornsgatan på Södermalm den 15 januari 2020. ”Verkningslös symbolpolitik”,...

Miljözoner i Europa

Inför semestern har Riksförbundet M Sverige (fd Motormännen) gjort en sammanställning över miljözoner i några europeiska länder. Det finns inget...


Så ska miljözonerna kontrolleras

Fordon som inte får köra in i en miljözon ska inte heller få parkera där. Det föreslår Transportstyrelsen i en...


Beslut om miljözoner

Regeringen har beslutat att kommuner från och med 1 januari 2020 ska kunna införa två nya miljözoner för personbilar, lätta...


Undantag från miljözoner

Räddningstjänsten, färdtjänst och fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är några av de undantag som regeringen vill införa när förslaget till...