50-procentig ökning av begagnatexporten

Under årets två första månader har exporten av begagnade bilar ökat med 50 procent jämfört med de höga siffrorna under rekordåret 2018. Främst exporteras äldre bilar, medan exporten av högst tre år gamla bilar har bara ökat med 34 procent.

Det visar statistik från Bil Sweden och MRF, som baserar sig på max 10 år begagnade personbilar som säljs till slutkund, både privatpersoner och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.
Av de knappt 20 000 begagnade bilar som exporterades årets två första månader, var en klar majoritet tre år eller äldre. Endast en av fem var högst tre år gammal.
Märkesfördelningen bland de exporterade bilarna avspeglar bilmarknaden i stort. Andelen Volvobilar är 16,6 procent, Volkswagen 13,7, BMW 7,6 och Toyota 6,2 procent. Däremot är såväl Audi som Mercedes överrepresenterade, med 10,3 respektive 9,5 procent.
Bland exporterade bilar som är högst tre år gamla, ser det ungefär likadant ut, med ett par undantag. Volvo 17,2 procent, Volkswagen 12,4, Audi 11,5 och BMW 9,7 procent. Däremot har Toyota endast 1,7 procent av exportmarknaden för högst tre år gamla bilar, medan Mercedes andel är dubbelt så stor som för totalmarknaden, 18,3 procent.
Det finns ett par indikationer på att exporten av laddbilar inte består av de allra nyaste bilarna. Mitsubishi, vars försäljning domineras av laddhybriden Outlander, har 2,4 procent av marknaden för export av högst tre år gamla bilar och nästan lika mycket, 2,0 procent, av den totala exportmarknaden.
Siffrorna för Tesla redovisas inte separat utan återfinns i posten Övriga fabrikat. Där är andelen av den totala exportmarknaden 11,1 procent och 13,0 procent av de nyare bilarna.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera