Månadsarkiv: juni 2013


JO kritiserar ARN

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är allt för slarvig med sin kommunikation till anmälda företag. Rutinerna är så pass bristfälliga att de bryter mot förvaltningslagen, enligt Justitieombudsmannen, JO.