Årsarkiv: 2013


Bil Sweden kritiserar FFF-utredningen

BIL Sweden anser att utredningen Fossiloberoende fordonsflotta 2030 saknar en övergripande strategi och en beskrivning av ett långsiktigt arbetssätt för att nå målet fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det saknas också en samhällsekonomisk analys.


Jämförelse av de två FFF-förslagen

FFF-utredningen innehåller två förslag till förändrad förmånsbeskattning av tjänstebilar. I båda FFF-förslagen utgår man från dagens formel för att beräkna förmånsvärdet. I det ena förslaget kompletteras dagens nivåer på förmånsvärdet med en parameter som är beroende av bilens koldioxidutsläpp.


FFF-förslag om bilförmån med miljöprofil

Förutom förslaget att höja förmånsvärdena utan att miljöanpassa systemet, föreslår FFF-utredningen också att man behåller det nuvarande systemet men lägger till en koldioxidparameter som kan höja eller sänka förmånsvärdet beroende på utsläppsnivån.


Skarpa förslag saknas i FFF-utredningen

Höjda förmånsvärden 2015 utan miljöprofil. Det är vad professor Thomas B Johansson hade att bjuda tjänstebilsförarna på när han presenterade utredningen Fossiloberoende Fordonsflotta, FFF.
– Ett hafsverk, kallar tjänstebilsexperten Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, det hela.


Miljökrav dåliga för miljön

Miljökrav vid offentlig upphandling leder inte automatiskt till minskad miljöbelastning. Marknadens aktörer kan tvärtom leda till att miljöstyrda inköp ökar efterfrågan på konventionella produkter.


Lika billigt att ha förmånsbil som för sjutton år sedan

Trots att förmånsvärdet för tjänstebil ökar något 2014 jämfört med i år, skattar en tjänstebilsförare lika mycket nu för förmånen som när reglerna infördes för 17 år sedan. Samtidigt har konsumentprisindex ökat med 22 procent och kostnaderna för att själv äga sin bil med hela 69 procent.


Miljöpartiet på Stora Tjänstebilsdagen

En av gästföreläsarna på Stora Tjänstebilsdagen i Stockholm den 10 december är riksdagsledamoten och ekonomiskpolitisk talespersonen Per Bolund från Miljöpartiet, som siktar på att ingå i en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2014.


Krav på vinterdäck från 1 december

Från och med den 1 december gäller krav på vinterdäck när det är vinterväglag. Det är Polisen som avgör om det är vinterväglag, det vill säga om det är snö, is eller frost på vägbanan eller angränsande vägar.