Månadsarkiv: april 2012


Sänkt fordonsskatt för törstiga dieselbilar

Samtidigt som de nya miljöbilsreglerna ska träda i kraft, ändras också fordonsskatten. I dag tar staten betalt för varje gram koldioxid över 120 som bilen släpper ut per kilometer. Nivån sänks från 2013 till 117 gram.


Miljöbilsreglerna slår hårt mot fossildrivet

Bara fyra procent av nu aktuella bilar på den svenska marknaden klarar den nya miljöbilsregeln, 103 av 2 577 bilar. Av dessa 103 är endast sju dieseldrivna. Övriga är el-, elhybrid-, gas- eller etanolbilar. Det visar Tjänstebilsfaktas utdrag ur Ynnor Autonets bildatabas.


Så här blir de nya miljöbilsreglerna

Nästa år införs nya miljöbilsregler. Gränsen för koldioxidutsläppet knyts då till bilens vikt, i stället för dagens raka CO2-gräns. Tyngre bilar får därmed släppa ut mer koldioxid än lättare. Gas- och etanolbilar får en 57-procentig rabatt på sina utsläpp jämfört med bensin- och dieselbilar.


Ynnor på DN Debatt 14/4: “Vi måste få veta vilka miljöbilsreglerna blir”

Sveriges klimatministrar, de centerpartistiska statsråden Lena Ek (C), miljöminister, och Anna-Karin Hatt, energiminister, efterlyste på DN Debatt 5/4 en ”strategi för miljöbilar efter 2013”. Det är de inte ensamma om. Det har övriga Sverige som på olika sätt är beroende av sin bil, privat eller i tjänsten, gjort länge.


Förvirring kring supermiljöbilspremie

Supermiljöbilspremien som infördes den 1 januari i år har tagit Transportstyrelsen, som sköter utbetalningarna, på sängen. Hittills väntar ett 30-tal bilägare på besked. För bilar med olika ägare och brukare går premien till ägarna. Men reglerna är otydliga.
– Ännu ett hafsverk från miljöministerhåll, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilskonsulten Ynnor AB.


Peugeot mot strömmen på vikande tjänstebilsmarknad

Tjänstebilsmarknaden fortsätter att backa. Under den senaste tremånadersperioden var minskningen 6,7 procent jämfört med januari-mars 2011. Peugeot är just nu raketen med en ökning på 74 procent. Det visar Statistiska Centralbyråns siffror i tjänstebilsförlaget Ynnors försäljningsstatistik Bil 90.