Månadsarkiv: maj 2010


Ynnor kommenterar centerns utspel

Centern förslår att förmånsskattenedsättningen för miljöbilar förlängs, samt att ny grön bilpremie på 30-50000 kr införs vid konsumenters köp av elbil. Miljöminister Andreas Carlgren presenterar i dag, den 19 maj en rapport som heter ”Grön Bilpark” Meningen är att visa Alliansens väg mot en fossiloberoende vagnpark år 2030.


EU-Kommissionen vill ändra på körcykeln

EU-Kommissionen har presenterat en handlingsplan för en miljövänligare och konkurrenskraftigare europeisk bilindustri. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder som ska underlätta utvecklingen av energisnåla bilar och utvecklandet av alternativa drivmedel som vätgas och el.


Rättsfall – Bilförmån.

En person har påförts bilförmån av Skatteverket, Länsrätten och Kammarrätten. Ordföranden i Kammmarrätten hade skiljaktig mening.