Månadsarkiv: februari 2010


Rättsfall Bilförmån, privatbil

En person har av Skatteverket och Länsrätten påförts bilförmån. Personen menar att ett missförstånd uppstått beträffande hennes bil. Bilen som var avsedd för företaget fick ett allvarligt fel och det blev för dyrt att reparera bilen. Istället började personen använda sin privata bil i näringsverksamheten.


Resultat från Bilprovningen.

Bilprovningen gjorde under 2009 kontrollbesiktningar av 3.4 miljoner personbilar. 1.553.929 personbilar underkändes, varav 970.913 ( 29% ) hade fel som krävde efterkontroll.