Månadsarkiv: november 2009


Ändrade förmånsvärden 2010

Statslåneräntan för 2010 är satt till 3,20%. Detta tillsammans med prisbasbeloppet styr vilken förmånsbeskattning du får nästa år.


Nytt förmånsvärde för 2010

Statslåneräntan för 2010 är satt till 3,20%. Detta tillsammans med prisbasbeloppet styr vilken förmånsbeskattning du får nästa år.


Holland inför köravgift

Holland kommer att gradvis införa köravgifter från 2012 till 2018. Samtidigt försvinner skatten på bilköp och nuvarande vägskatter.


Nya regler för dubbdäck

Perioden för att få köra med dubbdäck reduceras med två veckor. Nu blir dubbdäck tillåtna 1 oktober till den 16 april. Sveriges kommuner får rätt att besluta om dubbdäcksförbud på enskilda gator.