Månadsarkiv: oktober 2009


Stor majoritet för Förbifart Stockholm inom båda politiska blocken

Sedan regeringen sagt ja till att bygga Förbifart Stockholm har stödet bland stockholmarna stärkts ytterligare.
Det visar Demoskops septembermätning där 77 procent av Stockholmarna vill att den byggs medan endast 10 procent är emot.
Förra sommaren var 71 procent för och i början av 2009 var 75 procent för byggandet av Förbifarten.