Månadsarkiv: maj 2009


Stora vinster vid skrotning

Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar på uppdrag av BILsweden på vilka miljö och trafiksäkerhetseffekter som uppstår när äldre bilar byts mot nya.