Årsarkiv: 2007


Tjänstebilsbeskattning missgynnar trafiksäkerheten

Dagens tjänstebilsbeskattning missgynnar trafiksäkerheten, säger Maria Spetz, VD på Motormännens Riksförbund.
Motormännen anser att bilar som förses med teknisk utrustning som gynnar trafiksäkerheten borde få samma skattelättnader som miljöbilar.
Istället klumpas nästan all säkerhetsutrustning ihop med lyxutrustning, som ger tjänstebilen en högre förmånsskatt.


Sveriges trafiksäkerhet i topp

En jämförelse mellan de europeiska länderna visar att trafiksäkerheten i Sverige är bland de bästa. Trots det anses de svenska förarnas beteende inte vara acceptabelt.


CO2-baserad bilskatt i Danmark

Danmark har infört en klimatrelaterad fordonsskatt. Bensinbilar som drar högst 6,3 liter per 100 km får sänkt skatt med minst 4 000 kr per år.