Bonus Malus

De som fått sin bil levererad andra halvan av februari 2021 skulle fått sin miljöbonus utbetald i slutet av augusti. När regeringen skjuter till pengar för att utbetalningen skall kunna göras är det lite olika bud om. Vissa säger att det dröjer 1 månad medan andra uppgifter säger att de pengarna kommer i den budget som beslutas i december och därmed kommer betalningarna att återupptas tidigast januari 2022. Det skulle innebära upp till 5 månaders fördröjning för februaribilarna.

Varje månads fördröjning av utbetalningen av miljöbonusen för en elbil innebär en ökad finansieringskostnad med 175 kr per månad, motsvarande kostnadsökning för en genomsnittlig laddhybrid ligger på 63 kr per månad.

Konsekvenserna för företagen kanske inte tycks så stora men har det införskaffats 10 nya elbilar i februari och det blir 5 månaders extra väntan så är det 8 750 kr, där rök månadens fika budget.

Detta är inget nytt fenomen att man tvingas stoppa utbetalningarna av olika miljöbonusar det har skett tidigare och när det gäller bilar så harregeringen alltid skjutit till pengar, så att det inte blir någon bilägare som inte fått den utlovade bonusen. Men det finns också fall med olika miljösatsningar där man använt föst till kvarn metoden och där det inte blir fler utbetalningar när kassakistan är tom.

Med ett hastigt överslag så är bonus skulden till de bilägare som köpt bilar fram till sista juni och därmed skulle fått sin bonus utbetald under 2021 dryga 2,6 miljarder kronor. Antar vi att försäljningen andra halvåret är lika stor som första halvåret, då behöver man lägga till 3,6 miljarder kronor i 2022 års budget för att täcka andrahalvan 2021 och ytterligare 3,6 miljarder kronor för att man inte skall hamna i samma sits nästa år igen. Nu är det som tur är inte bara utgiftshöjning ,man får ju också in pengar i systemet från Malus bilarna dvs de som betalar en högre skatt för att de är ”miljöbovar”. Problemet där att man inte får in lika mycket i Malus som man betalar ut i Bonus

Frågan som Ynnor ställer sig är - kommer regeringen låta Bonus Malus systemet fortsatt vara underfinansierat dvs bonusen är högre än vad man får in på Malusen eller börjar man peta i den tex tar bort bonusen för Laddhybrider.