19 trafikdöda i september

Under september omkom 19 personer i vägtrafiken. Det är två färre än september förra året och den lägsta siffran sedan 2013.

11 av de 19 omkomna personerna i septembertrafiken hade färdats i personbil, tre på motorcykel och tre i lastbil, medan två kategoriseras som Övriga. Singelolyckor var under september månad den vanligaste olyckstypen med fyra omkomna. Korsnings- och upphinnandeolyckor med tre respektive två omkomna var de näst vanligaste olyckstyperna.
Av de som omkom i september var fem oskyddade trafikanter. Två av de 19 var kvinnor och 17 män, nästan hälften var 65 år eller äldre.
Under de senaste 12 månaderna, oktober 2018 till september2019), har 269 personer omkommit i vägtrafiken. Det är det samma jämfört med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder. Under de senaste föregående 12 månaderna (oktober 2017-september 2018) omkom 274 personer.
Siffrorna bygger på preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 16 oktober 2019.