18 000 återkallade körkort första halvåret

Under första halvåret 2019 återkallade Transportstyrelsen 18 352 körkort. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till indraget körkort är fortkörning.

Mer än hälften av de återkallade körkorten berodde på ”en väsentlig överträdelse”, vilket i de flesta fall betyder fortkörning. Med 18,3 procent är rattfylleri den näst vanligaste orsaken till indraget körkort. Övriga orsaker till indraget körkort är, i fallande ordning, medicinska skäl, ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov, opålitlighet i nykterhetshänseende, föraren har gjort sig skyldig till flera mindre överträdelser, allmän brottslighet och smitning, som med 63 fall var den minst vanliga orsaken till indraget körkort första halvåret 2019.
Antalet återkallade körkort ökar i landet som helhet, men det finns stora variationer mellan olika delar av landet.
- I exempelvis Södermanlands län ökar antalet återkallelser med över 13 procent. Samtidigt minskar de i Örebro län med 6 procent. Men vi vet sedan tidigare att siffrorna varierar över tid mellan olika delar av landet, och det finns inget som indikerar att detta skulle vara annat än naturliga variationer, säger Dinko Odobasic, enhetschef på Transportstyrelsen.