12 000 alkolås sedan starten

Reglerna för återkallelse av körkort på grund av rattfylleri skärptes 2012. Men samtidigt infördes möjligheten att få behålla körkortet genom ett alkolås.

Villkoret alkolås ger den som dömts för rattfylleri en möjlighet att behålla sitt körkort, om man bekostar installationen av alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. Sedan möjligheten infördes har Transportstyrelsen beslutat om över 12 000 körkort med villkoret alkolås. Det är överlägset flest i Europa.
Idag ansöker och beviljas cirka var tredje rattfyllerist om alkolås. Villkorstiden sätts idag till ett eller två år, den högre tidsgränsen om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det har skett vid upprepade tillfällen.
Ungefär 8 av 10 av de som påbörjar alkolåsprogrammet genomför det och återfår därefter ett ovillkorat körkort efter villkorstiden. För personer med alkoholproblem ställs också krav på totalt fem läkarintyg under och även efter villkorstidens slut.
I dagsläget finns cirka 2 900 körkort som är villkorade med krav på alkolås. En siffra som är väldigt hög i förhållande till hur det ser ut i andra länder i Europa. Förutom Sverige finns system för alkolås i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Polen och Österrike. Också Litauen har aviserat att de avser starta ett alkolåsprogram.
Varje land har sitt eget alkolåsprogram och omfattningen varierar, från länder med tiotalet villkorade körkort till Sveriges som toppar listan sett till antal. Den svenska modellen bygger på frivillighet och systemet är relativt enkelt.
I cirka 20 procent av dödliga personbilsolyckor har föraren varit påverkad av alkohol. Vid singelolyckor är andelen nära hälften.