​Färre omkomna än någonsin i vägtrafiken 2019

Under 2019 dödades 221 personer i vägtrafikolyckor, mot 324 året innan. Antal omkomna i vägtrafiken 2019 var därmed det lägsta som uppmätts någonsin i den officiella statistiken. Det visar Trafikanalys statistik om vägtrafikskador.

I vägtrafiken dödades 221 personer i olyckor* under 2019, mot 324 året innan. Därmed minskade antal omkomna med 103 personer (32 procent). Av de 221 omkomna var 52 kvinnor och 169 män, och 9 var barn (under 18 år).

Av de omkomna under 2019 var 60 procent skyddade trafikanter dvs. färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister, men omkomna personbilister har nära nog halverats mellan 2018 och 2019. Enda trafikantgruppen med ökat antal omkomna är de som färdades i lastbil, där de flesta omkom i lätt lastbil.
Bland omkomna oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Antal omkomna minskade i alla oskyddade trafikantgrupper. Störst var minskning bland motorcyklister, från 47 till 29 omkomna.

- Den gynnsamma utvecklingen det senaste året innebär att målet om maximalt 220 omkomna år 2020 är inom räckhåll.** Med anledning av coronakrisen minskar också trafikarbetet vilket, allt annat lika, leder till färre olyckor.

Källa Trafikanalys

Tabell. Antal omkomna i vägtrafiken per trafikantgrupp. År 2018 och 2019 samt förändring mellan åren.
TrafikantgruppAntal omkomna 2018Antal omkomna 2019Förändring, antal
Skyddade trafikanter197132-65
Personbil – förare12866-62
Personbil – passagerare5337-16
Lastbil1629+13
Buss
Oskyddade trafikanter12789-38
Motorcyklister4729-18
Mopedister76-1
Cyklister2317-6
Gående3427-7
Övriga1610-6
Samtliga324221-103

Anm: i gruppen "Övriga" finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer.Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

*Dessutom omkom i vägtrafiken under året ytterligare 36 personer i självmord och andra avsiktliga händelser (som mord och terrorhandlingar). Dessa ingår inte i den officiella statistiken om dödade i vägtrafikolyckor.
**Målet om maximalt 220 omkomna 2020 inkluderar självmord. Trafikanalys har regeringens uppdrag att följa upp de transportpolitiska målen årligen.    www.trafa.se/etiketter/transportovergripande/uppfoljning-av-de-transportpolitiska-malen-2019-8285/
***www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/6-personer-omkom-i-marstrafiken-pa-vag/

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.