Välkommen till Tjänstebilsfakta - En komplett webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar


Är du redan prenumerant loggar du in här


Välj hur du vill läsa Tjänstebilsfakta!Senaste nytt från tjänstebilsmarknadenbonuspengar Bonus pengarna är slut - De 1,76 miljarder kronor som Transportstyrelsen tilldelats att använda vid utbetalning av klimatbonusar under 2020 är förbrukade. Myndigheten pausar därför...
webbinarie 2021 Datum för Tjänstebilsfaktas webbinarier våren 2021 är nu spikade - Webbinarierna ingår i abonnemanget för Tjänstebilsfakta. Program och innehåll med eventuella gäster meddelas ca 3 veckor innan respektive datum. Vi...
Klart från Regeringskansliet: ingen förlängning av miljörabatten på tjänstebilar - Skatterabatten för miljöbilar upphör att gälla vid årsskiftet. För företagen kan det innebära ökade arbetsgivarkostnader på 3300 kr per år och bil.  Skatterabatten...
Webbinarie 22 sep Missade du webbinariet om den nya budgetpropositionen? - Hur påverkas tjänstebilarna av regeringens förslag? Vad innebär budgeten och hur kan du hantera förändringarna?  Misströsta inte! Det finns inspelat och går...
laddbara fordon Tjänstebilsförslaget ”ett dråpslag för Volvo” - Gör det dyrare att ha en tjänstebil – det förslaget kommer från regeringen, som vill öka skatteintäkterna med 150 miljoner...
Justerad beräkning av bilförmån - Förmån av fri eller delvis fri bil beräknas på ett visst schabloniserat sätt. Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska...
bonus
Tabell över bonus
- Den 1 juli 2018 sjösattes Bonus-malussystemet. Detta är effekterna av bonus från och med 1 april 2021. Se nedan tabell: g/km...
malus bil
Tabell över malus
- Den 1 juli 2018 sjösattes Bonus-malussystemet. Detta är effekterna av malus från och med 1 april 2021. Se nedan tabell: Bensin...
bonus malus
Bonus-malus
- Regeringen vill förenkla och förstärka miljöstyrningen i bonus-malus-systemet. Bonus-malus ökar incitamenten att köpa nollutsläppande bilar och på så vis bidra...
webbinarie 2021 Tjänstebilfaktas webbinarier under hösten 2020 - Välkommen till Tjänstebilfaktas webbinarier som vi kör var 3:e vecka under hela hösten. Vi tar upp det senaste som hänt...

Läs fler nyheter här

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!


Telefon: +46 (0)40 35 48 78

E-post: tjanstebilsfakta@ynnor.se