Välkommen till Tjänstebilsfakta - En komplett webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar


Är du redan prenumerant loggar du in här


Välj hur du vill läsa Tjänstebilsfakta!Senaste nytt från tjänstebilsmarknadenTJÄNSTEBILSGUIDEN Tjänstebilsguiden 2021 - Tjänstebilsguiden är den största och årligen återkommande presentationen av den viktigaföretagsbilsmarknaden. Här kan du läsa om leasing, policyrekommendationer, skatteregler, personbilar...
bilförmån Beslutet om bilförmån klubbas 2 juni - Beslutet om den omdiskuterade, och hårt kritiserade, propositionen gällande justering av bilförmån närmar sig med stormsteg. Riksdagen kommer att fatta...
Tre stora förändringar av bilförmånen - Den 13 april kl 13.30 pratar vi om propositionen som ligger på riksdagens bord och som förväntas klubbas igenom snart....
Propositionen Justering av bilförmån ligger nu på riksdagens bord med start den 1 juli 2021 - Nu ligger en färdig proposition hos Riksdagen och väntar på votering. Vägen dit har kantats av diskussioner och nya motförslag....
schablonberäkning Skatteverket föreslår förenklad beskattning av bilförmån - Skatteverket har tagit fram fyra förslag som innebär enklare regler vid beskattning av bil- och drivmedelsförmån. Huvudförslaget innebär att bestämmelsen...
Bonus malus Bonus malus höjs 1 april 2021 - Efter att ha passerar alla instanser är det nu klart att fordonsskatten på nyproducerade förbränningsbilar och hybrider höjs den 1...
beskattning
Hur beskattas bilförmån?
- Bilförmån uppstår då den anställde har tillgång till en av arbetsgivaren tillhandahåll en bil även för privat bruk. Men vad...
BONUS MALUS
Bonus malus
- Den 1 juli 2018 infördes en ny fordonsskatt för nya bilar, den reviderades nu till 1 april 2021 den nya...
bilskatt
Skatter
- Bilinnehavet genererar olika skatter. I det här kapitlet behandlar vi främst fordonsskatt,skatt på bilförmån och på andra förmåner samt andra...
bilförmån
Vad är en bilförmån?
- Om arbetsgivaren väljer att tillfredsställa både sitt eget och den anställdes bilbehov genom att tillhandahålla bil, måste den anställde betala...

Läs fler nyheter här

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!


Telefon: +46 (0)40 35 48 78

E-post: tjanstebilsfakta@ynnor.se