Välkommen till Tjänstebilsfakta - En komplett webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar


Är du redan prenumerant loggar du in här


Välj hur du vill läsa Tjänstebilsfakta!



Senaste nytt från tjänstebilsmarknaden



utsläpp av koldioxid Minskade utsläpp 2019 - Under 2019 minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 2 procent. Bakom minskningen ligger ökad användning av biodrivmedel och mer...
Riksrevisionen Riksrevisionen har grundläggande fel - Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, underkänner Riksrevisionens rapport ”Statliga åtgärder för fler miljöbilar” (RiR 2020:1) som ett hastverk utan...
bensindrivna bilar Två procent av alla personbilar är laddbara - Vid årsskiftet 2019/2020 fanns det 96 952 laddbara  personbilar i trafik i Sverige, vilket motsvarar 2 procent av den totala...
miljöbil Ineffektivt stöd till miljöbilar - Trots att det saknats fullgoda konsekvensanalyser av samhällsekonomiska och miljömässiga effekter har regeringen satsat åtskilliga miljarder kronor på att öka...
Verkstadsbuss klassad som husbil Verkstadsbuss klassad som husbil och förmånsvärde - Ärendet gäller en husbil som byggts om till en verkstadsbuss. Skatteverket har påfört förmån av husbil där sedan förvaltningsrätten upphävt...
forandrad-fordonsskatt Förändrad fordonsskatt och ny beräkningsmodell – vet du hur ni påverkas? - Förändringen som trädde i kraft 1 januari 2020 påverkar både fordonsskatten och själva beräkningsmodellen för utsläppsvärdet. Det gäller att både...
laddbar bil Rekord för andelen laddbara bilar i januari - Det blev en väntad nedgång i januari för både personbilar och lätta lastbilar eftersom fordonsskattehöjningen vid årsskiftet medförde en kraftig...
fyrhjuling Dom i kammarrätten Förmånsvärde på fyrhjuling - Ett bolag ( trafikskola ) har påförts förmån av fyrhjuling av skatteverket. Detta har överklagats till förvaltningsrätten och sedan kammarrätten.  Bakgrund:...
bilskatt Geografiskt anpassad vägskatt viktigt styrmedel i framtidens vägbeskattning - Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola har i ett projekt finansierat av Energimyndigheten analyserat hur en avståndsbaserad...
laddbara fordon 100 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet - Elbilsåret 2019 avslutades med att antal laddbara fordon i trafik passerade 100 000 under december månad. 2019 var året har...

Läs fler nyheter här

Om det är något du undrar över är du välkommen att kontakta oss!


Telefon: +46 (0)40 35 48 78

E-post: tjanstebilsfakta@ynnor.se

Stora elbilsdagen 13 maj