Nyheter

Volvo står stilla på ökande tjänstebilsmarknad

Publicerat: 2012-03-29

Den svenska tjänstebilsmarknaden dominerades under 2011 fullständigt av Volvo, men konkurrenterna knappar in. Andelen miljöbilar fortsatte att öka, men nu är rabatterna på väg bort. Totalt ger skatterna på bilförmåner över fyra miljarder till staten. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, som tjänstebilsförlaget Ynnor kan presentera.

Tjänstebilsförlaget Ynnor har låtit SCB ta fram uppgifter från alla kontrolluppgifter som landets arbetsgivare skickar in till Skatteverket. Där ser vi hur många och vilka bilförmåner som förare beskattas för. Totalmarknaden uppgick 2011 till 231 904 bilförmåner, en ökning med 4,6 procent sedan 2010.

– Det här visar att det går bra för Sverige, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor. Företagen behöver fordon i sina verksamheter. För att hjulen i AB Sverige ska rulla, krävs bokstavligen bilar som rullar.

Essunga miljöbäst

Totalt rullar hälften av landets tjänstebilar i Stockholms (30 procent) och Västra Götalands län (20,4 procent). Skåne län är tredje störst med 12,5 procent. Gotlands och Kalmar län ökar mest, 14,3 procent respektive 9 procent.

Högst andel miljöbilar av typen som gav rabatt på förmånsvärdet, det vill säga etanol-, elhybrid-, gas- och elbilar (bensin och dieselbilar under 120 gram syns inte i denna sammanställning eftersom de inte ger skatterabatt), finns i Västra Götaland, 34 procent. Där tronar Essunga kommun med allra flest miljöbilar, 63 procent, eller 47 av 75 bilar.

Övertorneå i Norrbotten stod – tillsammans med småländska Markaryd – för den största inhemska miljöbilsökningen, hela 133,3 procent, jämfört med 2010.

Volvo missade Saab-tåget

När svenska företag normalt väljer bilar åt sina anställda blir det en Volvo i ett fall av tre. Märkets dominans är total och har varit det under en mängd år. Men på fjolårets marknad stod Volvo helt stilla. Tillväxten var i princip obefintlig, 0,6 procent.

Konkurrensen har hårdnat betydligt. Inte minst från den lika dominerande tvåan Volkswagen, som ökade med 23,7 procent till en total andel på 14,7 procent.

– Volvo är så fullständigt dominanta att det nästan är tråkigt, men de ska ha alla heder av att lyckas leverera bilar som alla vill ha och som privatmarknaden vill suga upp efter tjänstebilstiden, säger Ronny Svensson, vd på Ynnor.

– Men tumskruvarna håller på att dras åt. Konkurrenterna har varit mycket bättre på att ta den kaka som Saab lämnade efter sig. Det kommer också flera nya aktörer med prisvärda, säkra och driftsäkra bilar i rätt segment.

– Intressant är också Saabs femteplats och den sjuprocentiga andelen – trots konkurs och stillastående fabrik. Saab har varit populärt på tjänstebilsmarknaden in i det sista. Bara av årsmodell 2011 och 2012 fick man ut 1 349 stycken, det är fler än Toyota.

Volvo oavsett lön

Antal bilförmåner per inkomstgrupp följer lönespridningen. Flest bilförmåner har svenskar med en årslön på 350 000-399 999 kronor. Där återfinns nästan tio procent eller drygt 22 400 bilar av alla förmånsbilar. Upp till 600 000 i årslön finns nästan tre fjärdedelar av alla tjänstebilar.

Men Volvo är favorittjänstebil oavsett vad det står i Svenssons lönekuvert.

– Det här är jantelagen i siffror, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilsförlaget Ynnor. Ingen ska tro att man är något, man ska inte sticka ut och vara förmer än andra. Oavsett vilken inkomst man har är Volvos värden och egenskaper viktigare än ett prestigemärke på grillen.

– Samtidigt har förstås Volvos resa mot en lyxigare framtoning i nya modeller gjort det lättare att köra Volvo för de allra mest kräsna höginkomsttagarna.

– Det är intressant att se man köra Maserati som tjänstebil med en lön under 100 000 kronor. Med ett snittförmånsvärde på 149 000 kronor har man en skattekostnad på omkring 45 000 kronor per år. Det ger ungefär 2 000 kronor per månad kvar att leva på efter att bilförmånen är betald. Och de pengarna går rimligen åt till bilens bränsle.

Miljöbilar ökade

Miljöbilarna ökade mer än marknaden i övrigt, 6,6 procent, till 6 447 miljöbilar. Den totala andelen av miljöbilar av marknaden var 27 procent 2011, upp två procentenheter från 2010. Bland dessa miljöbilar med förmånsvärdesrabatt dominerar etanolbilarna.

Bäst i grenen är åter Volvo, som har en andel på hela 35 procent av miljöbilarna. Därefter följer Volkswagen med 19,8 procent och Saab med 16,5 procent.

Gigantisk skattebas

Det samlade värdet av alla bilförmåner i Sverige 2011 var drygt 8,87 miljarder kronor. Det ger ett medelvärde för varje förmån på 38 281 kronor, vilket betyder att snittjänstebilen i Sverige i fjol kostade 222 000 kronor (inklusive extrautrustning).

Räknat på en genomsnittlig inkomstskatt på 47 procent, gav dessa bilförmåner staten skatteintäkter på hela 4,17 miljarder kronor.

Volvo stod ensamt för omkring 1,28 miljarder kronor i skatteintäkter, beräknat på 69 847 bilförmåner till ett samlat värde av drygt 2,73 miljarder.

– Dessa skatteintäkter från svensktillverkade bilar visar att Moder Sveas symbios med den inhemska fordonsindustrin, handlar om mycket mer än enbart arbetstillfällen, säger Ronny Svensson. Företagsbilarnas förare är en gedigen skattebas.

Betalar för att jobba

– Med dagens bränslepriser skulle det vara klädsamt om ett visst utrymme sattes av för att höja nivåerna för skattefri bilersättning, tycker Ronny Svensson. Dagens 6,50 kronor milen för diesel och 9,50 kronor för övriga bränslen, räcker inte till för att täcka de anställdas utlägg för bränslet.

– Bilersättningen har blivit ett klimatpolitiskt styrmedel fast det inte var tanken från början. Visst blir bilarna samtidigt ständigt snålare, men bränslepriserna höjs i snabbare grad. En årlig indexjustering av bilersättningen skulle ändå ge staten ren rejäl slant.

– Landets tjänstebilsförare saknar en stark, egen röst. Inte ens facken står upp för dem i den här frågan. Som det är nu måste anställda som kör i tjänsten, i praktiken betala för att få jobba.

Under fjolåret fick 73 143 anställda sådan kilometerersättning för sin tjänstekörning.

Anställda som i stället har bränsleförmån, det vill säga där företaget betalar bränslet, har inte det problemet. I fjol ökade antalet med bränsleförmån med 3,8 procent, från 94 159 stycken 2010 till 97 708 2011.

Totalt ersatte 39 298 anställda sina företag för tjänstebilsinnehavet genom nettolöneavdrag, en ökning med 3 042 stycken från med 2010. Snittavdraget per månad var 2 283 kronor. Det samlade värdet av avdragen uppgick till knappt 1,08 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär fyra procent av företagens totala kostnad för förmånsbilarna, som uppgick till drygt 23 miljarder kronor, räknat på cirka 100 000 kronor per bil och år.

Miljöbilar ger skattebortfall

Men staten tappade också intäkter. Rabatterna för miljöbilarna motsvarar ett skattebortfall på ungefär 775 miljoner kronor. I år, 2012, slopas rabatten för elhybrider (40 procent) och etanolbilar (20 procent). Enligt siffror från Finansdepartementet utgjorde dessa bilar 2010 omkring 67procent av de förmånsrabatterade miljöbilarna. Om siffran blir ungefär densamma i år, kan finansminister Anders Borg (M) räkna hem ytterligare nästan 520 miljoner i år.

Från och med den 1 januari 2014 avskaffas sedan även rabatten för el-, laddhybrid- och gasbilarna. Det ger ytterligare drygt 280 miljoner kronor (förutsatt att fördelningen av bränsletyp är samma som 2010) för staten.

– Vi kommer därför att få se stora förändringar i andelen miljöbilar redan nästa år när rabatterna på etanol- och elhybrider nu slopas. Därefter kommer nästa minskning efter 2013 när även el- och gasbilar blir av med sina förmåner, som regeringen har aviserat. Företagen styr nu sina inköp till bränslesnåla bensin- och dieselbilar.

Nya miljöbilsregler

– De ekonomiska incitamenten ger stor effekt. Vill man styra tjänstebilsvalen mot en fossiloberoende fordonsflotta är det ett viktigt verktyg som snart försvinner. Men samtidigt träffar de teknikstyrda rabatterna lika illa som när Don Quijote fäktar vilt mot väderkvarnar. I dag går det till exempel att köra på klimatneutralt dieselbränsle.

– Vad företagen behöver nu är att snarast få reda på vad som ska gälla när de nya miljöbilsreglerna träder i kraft 2013. Marknaden för företagsbilar är ingen lek. Det är som synes stora värden som står på spel. Då måste köparna snarast få veta vad som ska gälla i framtiden, tycker Ronny Svensson.

« Tillbaka


Senaste nyheter

 • Alla älskar miljöbilen

  Socialdemokraterna föreslår att en miljöbilsbonus införs som sägs driva på teknikutvecklingen, minska utsläppen i trafiken och ge fler miljöbilar. Samtidigt flaggar energiminister Anna-Karin Hatt (C) för att höja supermiljöbilspremien.

  Kategori: Miljö | Publicerat: 2014-07-17
 • Ny miljöbilslista från Skatteverket

  Skatteverket har nu fastställt hur nedsättning av förmånsvärdet ska göras för de miljöbilar som tillkommit under våren 2014. Det görs genom att Skatteverket anger vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

  Kategori: Miljö | Publicerat: 2014-07-17
 • Basbeloppet höjs med 100 kr nästa år

  Prisbasbeloppet, som bland annat ingår i formeln för att beräkna värdet av bilförmån, höjs nästa år med 100 kr till 44 500 kr.

  Kategori: Ekonomi | Publicerat: 2014-07-14
 • Köps det några supermiljöbilar utan subventioner?

  Hittills i år har 1 458 supermiljöbilspremier betalats ut och kvar finns pengar till ungefär lika många. Sedan är pengarna slut. Men leverantörerna fortsätter presentera nya modeller. Nu oroas bilbranschen att marknadens efterfrågan inte finns kvar när subventionerna försvinner.

  Kategori: Bilmarknaden | Publicerat: 2014-07-04
 • Höjdpunkter inför Almedalen

  I Visby samlas i nästa vecka tusentals politiker, lobbyister och journalister, anställda på myndigheter och intresseorganisationer, samt en och annan ”intresserad allmänhet” för den årliga Almedalsveckan.

  Kategori: Bilmarknaden | Publicerat: 2014-06-27
 • Ny nybilsprislista från Skatteverket

  Skatteverket har publicerat en uppdaterad version av nybilsprislistan, för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån.

  Kategori: Ekonomi | Publicerat: 2014-06-17
 • Elbilen viktig för Sveriges framtida energibehov

  Om hela den svenska fordonsparken blev elektrisk skulle energieffektiviseringen bli 40 TWh per år. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten ”Sveriges framtida energibehov”.

  Kategori: Miljö | Publicerat: 2014-06-13
 • Laddstation är bättre än laddplats

  Undvik ord som laddplats och laddstolpe. Det menar företaget Power Circle, som har definierat vad man menar med de olika ord som används när vi pratar om laddbara fordon, laddning och laddinfrastruktur.

  Kategori: Miljö | Publicerat: 2014-06-12
 • Beslut om bilförmån överklagades av båda parter

  Skatteverket påförde först en person bilförmån som sedan Förvaltningsrätten ändrade till personens fördel. Sedan ändrade Kammarrätten Förvaltningsrättens beslut och bestämde att bilförmån ska påföras såsom Skatteverket beslutat från början.

  Kategori: Rättsfall | Publicerat: 2014-06-11
 • Höjda beloppsgränser vid direktupphandling

  Maxbeloppet för direktupphandling höjs, efter beslut i riksdagen.

  Kategori: Övrigt | Publicerat: 2014-06-03

Du måste vara inloggad för att få tillgång till denna funktion.

Ynnors Tjänstebilsguide nu online

Under många år har en webbaserad Tjänstebilsguide efterfrågats och nu finns den klar. Tjanstebilsguiden.se är Ynnors nya sajt med inriktning på tjänstebilsföraren och småföretagaren.
Med samma logiska uppbyggnad som den tryckta varianten av Tjänstebilsguiden vänder sig sidan i första hand till tjänstebilsförare och företag med mindre vagnparker med artiklar, rättsfall, kalkyler och företagsinformation.
I samband med att vi nu går live med vår Tjänstebilsguide på nätet kommer vi nu att flytta de fria delarna av Tjänstebilsfakta dit och bli en renodlad betaltjänst, samtidigt som vi drar igång ett projekt med att ta Tjänstebilsfakta till nästa nivå för att ytterligare förstärka vår position som Sveriges bästa verktyg för er som jobbar med Tjänstebilar.

Ni som abonnerar på Tjänstebilsfakta kommer kunna fortsätta använda Tjänstebilsfakta på samma sätt som idag
Saknar du inloggningsuppgifter till Tjänstebilsfakta eller är du ännu inte prenumerant, kontakta oss genom att klicka här

http://www.tjanstebilsguiden.se/

mvh
Ynnors webbredaktion

 • Logga in

  Logga in

  Logga in på Tjänstebilsfakta med lösenord eller via SMS-kod.
  Logga in

 • Kom igång

  Kom igång

  Hur gör jag för att komma igång med att använda Tjänstebilsfakta.se?
  Till kom igång »

 • Kontakt

  Kontakt

  Telefon: +46 (0)40 35 48 78
  E-post: Kontakt
  Mer »

 • Beställ

  Beställ Tjänstebilsfakta

  Beställ Tjänstebilsfakta redan nu.
  Till beställ »


 Ekonomi

Bränslepriser

 • Bensin 95:
  14,48 kr
 • Diesel:
  14,32 kr
 • E85:
  9,34 kr
 • CNG:
  17,09 kr

Basbelopp

 • Basbelopp 2014: 44 400 kr
 • Basbelopp 2013: 44 500 kr

Statslåneränta

 • SLR 2014:
  2,09 %
 • SLR 2013:
  1,49 %

Stibor 90

 • Stibor:
  0,53 %